Tervetuloa Muhoksen Vesihuolto Oy:n sivuille!

Muhoksen Vesihuolto Oy vastaa käyttöveden toimittamisesta ja jakelusta Muhoksen kunnan asukkaille sekä vastaa jätevesien vastaanottamisesta kaava-alueilla ja erillispäätöksellä viemäröidyillä haja-asutusalueilla asetettujen lupaehtojen mukaisesti. Yritys ei vastaa Sanginjoen varren asutuksen vesihuollosta.

Muhoksen kunnan ja  Tyrnävän kunnan / Vesihuolto Oy:n puoliksi omistama tukkuvesiyhtiö Hirsijärven Vesi Oy toimittaa käyttöveden kunnan vesilaitokselle edelleen asiakkaille jaettavaksi.

Yhteystiedot ja hinnasto

Ajankohtaista

3.01.18

Veden jakelukeskeytys Rantaholapan alueella putkirikon korjauksen vuoksi tostaina 4.1.2018 klo 9-11

Lue lisää uutisia


Vesimittarilukeman ilmoitus
Hinnasto

Liittymismaksut

Liittymismaksun määräämisen perusteena on kiinteistön rakennusten kerrosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan summa. Omakotitalojen, paritalojen ja kesäasuntojen vesi- ja viemäriliittymien laskentaperusteena on rakennusluvan kerrosalan mukaan porrastettu tasataksa jaettuna kolmeen maksuluokkaan.

Mikäli tontin tai rakennuspaikan pinta-ala ylittää rivitalokiinteistön osalta rakennusten kerrosalan kolminkertaisen määrän ja muiden kiinteistöjen osalta rakennusten kerrosalan kaksinkertaisen määrän, ei edellä mainitun määrän ylittävää osaa oteta huomioon liittymismaksua määrättäessä.

Jos muun uudisrakennuksen kuin omakotitalon, paritalon tai kesäasunnon kerrosala on pienempi kuin 50 m2, laskutusperusteena käytetään  50  k-m2.

Vesilaitos

Liittymismaksu omakotitaloilla ja kesäasunnoilla on porrastettu kolmeen maksuluokkaan seuraavasti:

Maksuluokka 1 kerrosala alle 100 m² 700,00 €/kiinteistö + 234,61 € = 934,61 €
Maksuluokka 2 kerrosala 100 – 200 m² 1.000,00 €/kiinteistö + 234,61 € = 1.234,61 €
Maksuluokka 3 kerrosala yli 200 m² 1.300,00 €/kiinteistö + 234,61 € = 1.534,61 €

Liittymismaksu paritaloilla on porrastettu kolmeen maksuluokkaan seuraavasti:

Maksuluokka 1 kerrosala alle 100 m² 1.050,00 €/kiinteistö + 234,61 € = 1.284,61 €
Maksuluokka 2
kerrosala 100 – 200 m² 1.500,00 €/kiinteistö + 234,61 € = 1.734,61 €
Maksuluokka 3
kerrosala yli 200 m² 1.950,00 €/kiinteistö + 234,61 € = 2.184,6

Liittymismaksu muilla kiinteistöillä on  0,76  €  rakennusten kerrosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan yhteenlasketun määrän jokaiselta täydeltä neliömetriltä.

Kaikkiin liittymiin lisätään liittämistyö- ja tarvikemaksu 234,61 €.

Viemärilaitos

Liittymismaksu omakotitaloilla ja kesäasunnoilla on porrastettu kolmeen maksuluokkaan seuraavasti:

Maksuluokka 1 kerrosala alle 100m² 900,00 €/kiinteistö +  91,07 €  = 991,07 €
Maksuluokka 1 kerrosala 100 – 200 m² 1.300,00 €/kiinteistö + 91,07 € = 1.391,07 €
Maksuluokka 1 kerrosala yli 200 m² 1.800,00 €/kiinteistö + 91,07 €  =  1.891,07

Liittymismaksu paritaloilla on porrastettu kolmeen maksuluokkaan seuraavasti: 

Maksuluokka 1 kerrosala alle 100 m² 1.350,00 €/kiinteistö + 91,07 € = 1.441,07 €
Maksuluokka 2 kerrosala 100 – 200 m² 1.950,00 €/kiinteistö + 91,07 € = 2.041,07 €
Maksuluokka 3 kerrosala yli 200 m² 2.700,00 €/kiinteistö + 91,07 € = 2.791,07 €

Liittymismaksu muilla kiinteistöillä on  1,18  €  rakennusten kerrosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan yhteenlasketun määrän jokaiselta täydeltä neliömetriltä.

Kaikkiin liittymiin lisätään liittämistyö- ja tarvikemaksu 91,07 €.

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittämiskohta asemakaava-alueella on tontin raja. Asemakaava-alueen ulkopuolella vesijohdon liittämiskohta on laitoksen jakeluvesijohto ja viemärin liittämiskohta laitoksen viemärin tarkastuskaivo.

Viemärilaitoksen maksuluokkien mukaisesta liittymismaksusta peritään 50 % jokaiselta liittyvältä kiinteistöltä siinä tapauksessa, että liittyjä hankkii omalla kustannuksellaan jäteveden pienpumppaamon ja vastaa sen käyttökuluista. Viiden (5) tai useamman kiinteistön liittyessä samalla pumppaamolla määritetään liittymismaksu tapauskohtaisesti.

Mikäli kiinteistön rakennettu kerrosala myöhemmin kasvaa, on liittymismaksua suoritettava lisäystä vastaava määrä, jos maksuluokka vaihtuu. Porrastetun tasataksan mukaan kiinteistöiltä peritään lisäliittymismaksua, kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan. Perittävä lisäliittymismaksu on maksuluokkien erotus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Lisäliittymismaksun laskentaperuste koskee kaikkia liittyjiä.

Ennen 1.4.2004 voimassa olleilla maksuperusteilla liittyneiden kiinteistöjen laajennusten ja käyttötarkoituksen muutosten lisäliittymismaksut peritään laajennusten ja käyttötarkoituksen muutosten osalta  voimassa olevan "Vesihuoltolaitoksen maksut" -hinnaston perusteella.

Muhoksen Vesihuolto lukuina 2017

Vesijohtoverkoston pituus 261 km 
Viemäriverkoston pituus 142 km
Laskutettu vesimäärä 486 369 m3
Laskutettu jätevesimäärä 325 167 m3

Yhteystiedot

Muhoksen Vesihuolto Oy
Kummuntie 10
PL 2, 91501 MUHOS
Puh. 08 312 1240

Asiakaspalvelu avoinna: 
ma - pe klo 9.00 - 11.30 ja 12.00 - 15.00

Telefax: 08 312 1618
Päivystys: 050 468 6111

toimitusjohtaja Esko Jouhten
esko.jouhten@muhoksenvesihuolto.fi
08 312 1229 | 050 463 8578

Laskutus, sopimukset:
toimistonhoitaja Riitta Yli-Pyky
riitta.yli-pyky@muhoksenvesihuolto.fi 
08 312 1240


Asentajat:

asentaja Pekka Holappa
puh. 050 561 2549
verkostovastaava Tarmo Kokko
puh. 0500 381 278
jätevesiverkostovastaava Pekka Uusitalo
puh. 050 911 0747
asentaja/koneenkuljettaja Markku Mertaniemi
puh. 050 464 6654


Uutisarkisto

3.01.18

Veden jakelukeskeytys Rantaholapan alueella putkirikon korjauksen vuoksi tostaina 4.1.2018 klo 9-11

Tiedote

6.11.17

Muhoksen Vesihuolto Oy:n toimittavan veden kovuus on 0,4 mmol/l, 2,5 dH, eli vesi on pehmeää.

30.07.14

Tutkimustulokset saapuivat juuri enterokokkien ja kokonaispesäkelukujen osalta, kaikki näytteet ovat puhtaat.